Tiilikkajärven Kansallispuisto

Tiilikkajärven kansallispuisto tunnetaan hienoista hiekkarannoistaan, joista Venäjänhiekka on puiston helmi. Tiilikkajärven kansallispuisto on monipuolinen retkeilykohde, joka pitää sisällään koko kauniin Tiilikka-järven ympäristöineen. Kansallispuisto sopii sekä päivä- että eräretkeilyyn niin jalkaisin kuin kanootilla tai veneelläkin. Puistossa saat omassa rauhassa nauttia luontoelämyksistä.

Tiilikan alue on luonnonsuojelullisesti arvokas metsä- ja suotyyppien vaihettumisvyöhyke, jossa pohjoiset luonnonpiirteet sekoittuvat eteläisiin. Tiilikalla kohtaa rinnan erämäistä harjuluontoa ja tupasvillan kehystämiä aapasoita.

Vaihtelevan luonnon lisäksi kansallispuistossa pääsee tutustumaan alueen monipuoliseen historiaan, johon kuuluvat muun muassa Täyssinän rauhan rajakivi, 1920-luvulta peräisin oleva idyllinen perinnemaisema rakennuksineen sekä savottakulttuurin aikaisia rakenteita.

LISÄÄ: www.luontoon.fi/tiilikkajarvi

(Lähde: www.luontoon.fi)