Suomalainen muotoilu

photo © Visit Finland / Elina Sirparanta

Mistä Suomi tunnetaan? Sisusta, saunasta ja suunnittelusta tietenkin! Kansainvälisesti arvostettu suomalainen design näkyy maamme jokaisessa kaupungissa korkealuokkaisena arkkitehtuurina sekä lukuisina patsaina, monumentteina, installaatioina ja gallerioina. Suomessa suunnitellut ja usein käsityönä valmistetut designtuotteet ovat haluttuja niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Suomalaisten rakkaus muotoiluun ja taiteeseen ilmenee myös muilla tavoin: Suomessa mm. toimii jopa 2500 taideyhdistystä. Maamme taideyhdistysten määrä on varmasti Euroopan korkeimpia maiden asukaslukuihin suhteutettuna. Kuten luonto, myös taide on meille suomalaisille elintärkeää. ITE-taide eli nykykansantaide yhdistääkin usein nämä kaksi meille merkittävää elementtiä. Käsite juontaa juurensa sanoista ’itse tehty elämä’, kansainvälisesti termi vastaa mm. nimityksiä outsider art, art brut, raw art ja contemporary folk art. Vuonna 2005 Suomessa oli 224 ITE-taiteilijaa, joiden taiteellinen panos kansainväliselle nykykansantaiteelle on ainutlaatuinen. Englantilaisen kirjailijan ja Raw Vision-taidelehden toimittajan, John Maizelsin mielestä nyt jo edesmennyt suomalainen ITE-taiteilija Veijo Rönkkönen olikin yksi nykykansantaiteen mestareista.

Suomalaisten suhde taiteeseen on monivivahteista ja syvää. Ei siis ole ihme, että Suomi on yksi designmaailman johtavista maista. Suomalaisen muotoilun historian katsotaan alkaneen vuonna 1875, kun Suomen Taideteollisuusyhdistys perustettiin. Yhdistyksen tehtävänä oli mm. ylläpitää veistokoulua, josta myöhemmin tuli Taideteollinen korkeakoulu (nykyisin Aalto-yliopisto). Yhdysvaltalaisen talouteen keskittyvän Business Week -lehden mukaan Taideteollinen korkeakoulu oli vuonna 2007 yksi parhaimmista muotoilua opettavista yliopistoista.