Teollisuustyöväen Asuntomuseo

Runsaskoskisesta Vuoksen virrasta käyttövoimansa ottavaa teollisuutta alkoi syntyä Imatran seudulle 1800-luvun loppupuolella. Suurteollisuutta alkoi muodostua, kun osakeyhtiö Tornator ryhtyi rakentamaan teollisuuslaitoksia v. 1895 ostettuaan Vuoksen varrelta maatilan, johon kuuluivat puolet Niskakosken ja Tainionkosken vesiputouksista. Seudun muuttuminen teollisuuspaikkakunnaksi alkoi.

Työväestönsä asunnoiksi yhtiö rakensi v. 1896 ja seuraavina vuosina n. 20 asuinrakennusta, jotka käsittivät useampia asuntoja. Näin syntyi mm. Ritikanrannan asuntoalue, jonka rakennuksia sanottiin kasarmeiksi. Perheasunnoiksi tarkoitetut huoneistot käsittivät kamarin ja kyökin, sekä ruokakomeron koko huoneistoalan ollessa 20-25m2

Yhtiö rakensi myös asukkaiden yhteiskäyttöön saunan ja pyykkituvan, jossa oli myös mankeli, sekä leipomon. Läheisyydessä oli kauppa ja myöhemmin posti, sekä yhtiön ylläpitämä kansakoulu. Asuntoaluetta täydensi vielä v. 1904 perustettu tori.