Syötteen kansallispuisto

Syötteen kansallispuiston jylhät vaaramaisemat, erikoiset rinne- ja lakisuot sekä vanhat kuusikkometsät viehättävät alueen retkipoluilla kulkijaa. Neljään osaan jakautuneen puiston osa-alueista laajin, Syöte, tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet retkeilyyn kesällä ja talvella. Kansallispuiston hiihtoladut ovat merkittävä osa Syötteen matkailukeskuksia palvelevaa latuverkostoa. Taivalkosken ja Posion kuntien puolella olevat kansallispuiston alueet ovat rauhallisempia, eräretkeilyyn hyvin soveltuvia alueita.

Syötteen kansallispuisto on runsasmetsäinen, osin korkean alueen metsistä koostuva vanhojen metsien ketju. Neljännes puiston pinta-alasta on eri tyyppisiä soita. Valtaosa on pohjoispohjalaista aapasuota, mutta osa jopa yli 300 metrin korkeudessa sijaitsevia komeita rinnesoita. Monet kansallispuiston suot edustavat näyttäviä vanhan niittykulttuurin muistomerkkejä. Alueelta löytyy myös runsaasti jäänteitä ja merkkejä entisajan kaskiviljelystä, poronhoidosta ja metsätalouden toiminnan ajoista.

(Lähde www.luontoon.fi)