RIISA – Suomen ortodoksinen kirkkomuseo

Suomen ortodoksinen kirkkomuseo on valtakunnallisesti merkittävä erikoismuseo, joka kuuluu Suomen ortodoksisen kirkon alaisuuteen. Kirkkomuseo on perustettu Kuopioon 1957. Se jatkaa Valamon luostariin 1911 perustetun Muinaismuistokokoelman toimintaa.

Museon tehtävänä on tallentaa, säilyttää, tutkia ja pitää näytteillä Suomen ortodoksisen kirkon historiaan liittyvää esineellistä kulttuuriperintöä sekä hyödyntää sitä kasvatus- ja opetustarkoituksiin.