Nuuksion Kansallispuisto

Nuuksion kansallispuistossa voi kokea luontoelämyksiä pääkaupunkiseudun kiireen ulottumattomissa. Nuuksio sopii hyvin päivän tai parin patikkaretkikohteeksi merkittyine reitteineen, keittokatoksineen ja telttailualueineen.

Nuuksion kansallispuisto muodostaa läntisimmän osan niin sanotusta Nuuksion järviylängöstä, joka on Uudenmaan laajin ja luonnonarvoiltaan tärkein yhtenäinen saloalue. Nuuksion luonnon monimuotoisuus perustuu sen eteläiseen sijaintiin sekä rikkonaisen kallioperän luomaan elinympäristöjen vaihtelevuuteen ja pienipiirteisyyteen. Kansallispuistosta tunnetaan useita kymmeniä uhanalaisia tai silmälläpidettäviä eläin-, kasvi- ja sienilajeja.

LUE LISÄÄ: www.luontoon.fi/nuuksio
(Lähde: www.luontoon.fi)