Museo Militaria

Museo Militaria on suomalaisen sotahistorian aarreaitta. Museon juuret ovat maavoimien kolmen aselajin, tykistö-, pioneeri-ja viestiaselajin, piirissä. Museo on perustettu tallentamaan näiden aselajien aineellista ja aineetonta kulttuuriperintöä ja välittämään siihen liittyvää tietoa, tarinoita ja elämyksiä suurelle yleisölle. Museo ylläpitää omia kokoelmia, tuottaa näyttelyitä, harjoittaa tietopalvelu- ja tutkimustoimintaa, tarjoaa opastus- ja opetuspalveluita sekä järjestää tapahtumia.