Marikylä

Eri puolilla Helsinkiä ilmentyvässä Marikylässä keskitymme emotionaaliseen elämisenlaatuun. Vuonna 1962 Armi Ratia määritteli yksitoista vuotta aiemmin perustamansa Marimekon ”elämisenlaatua ohjaavaksi kulttuuri-ilmiöksi”.

Armi liikkui arkkitehti Aarno Ruusuvuoren toimiston piireissä ja kiinnostui kulttuurifilosofi Marshall MacLuhanin ”maailmanlaajuinen kylä” -ajattelusta. Tästä lähti rakentumaan Armin utopia Marikylästä, jonka tarkoituksena ei ollut vähempää kuin toimia Marimekon tuotesuunnittelun laboratoriona, luoda asuinyhteisö työntekijöille ja kehittää uusia elämäntapoja.

Tänä vuonna – Marimekon kotikaupungin Helsingin designpääkaupunkivuotena – ideasta tulee totta, kun Marimekko herättää Marikylän henkiin tähän päivään tuotuna. Marimekossa on kautta aikojen kiinnostanut ihmisten arkionnellisuus, ja Marikylän kautta sitä voidaan toteuttaa yhdessä ihmisten kanssa eri puolilla maailmaa.

Vuoden 2012 Marikylässä kohtaavat ihmiset ja tekeminen, ajattelu ja estetiikka. Marimekon designfilosofian kutsumana tuodaan yhteen ihmisiä, luodaan mielenkiintoisia kohtaamisia, kannustetaan tekemään yhdessä sekä inspiroitumaan väreistä ja kuvioista arjen keskellä.