Lesti-Hunter Oy

Yritykseni kotipaikka ja pääasiallinen toimintaympäristö on Lestijärvi, Suomenselällä sijaitseva pieni pohjalainen kunta. Alueen vahvuuksiin kuuluu rauhallisuus ja erämaisuus, jonka mahdollisuuksia myös Lesti-Hunter Oy käyttää yritystoiminnassaan. Yritykseni kuuluu Metsäpeuranmaan matkailualueeseen, joka toimii yhdeksän kunnan alueella. Verkostoitumisen myötä voin tarjota teille useammankin päivän ohjelmakokonaisuuden majoitus-, ravitsemus sekä ohjelmapalveluineen.