Lappeenrannan linnoitus

Lappeenrannan linnoitus syntyi ja rakentui idän ja lännen puristuksessa. Aluksi Lappeenrannan kaupunki rakentui linnoituksensa syliin ja kylkiin, mutta laajeni vähitellen ympäröivälle maaseudulle, entisen Lappeen pitäjän maille. Linnoitus jäi vanhaksi kaupungiksi, joka kuitenkin on säilynyt asuttuna ja elävänä.

Ruotsi-Suomi ja Venäjä taistelivat vuosisatoja toisiaan vastaan. Lappeenrannan linnoitus syntyi rajalinnoitukseksi sekä osaksi Suomen ja Luoteis-Venäjän linnoitusketjua. Vuoroin se on ollut ruotsalainen ja vuoroin venäläinen linnoitus.

Nykyisin Lappeenrannan linnoitus on arvokas osa niin suomalaisten, venäläisten kuin ruotsalaistenkin yhteistä kulttuuriperintöä ja kuuluu Linnasta-linnaan -kulttuurimatkailuketjuun.