Lappeenrannan Kirkko

Lappeenrannan seurakunnan kirkko on alunperin suunniteltu ortodoksiseksi sotilaskirkoksi vieressä sijainneen venäläisen varuskunnan tarpeisiin. Kirkon, joka on venäläisen akateemikon Georg Kosekoff käsialaa, piti alunperin valmistua Romanovien hallitsijasuvun 300-vuotisjuhliin vuonna 1913. Rakentaminen kuitenkin keskeytyi, sillä varuskunnan joukko-osastot siirrettiin ensimmäisen maailmansodan rintamapalvelukseen elokuussa 1914. Keväällä 2008 kirkon katolle asennettiin neljä uutta pikkukupolia.

Näkyvimpinä tuntomerkkeinä kirkon yläosassa kohoavat kupukattoinen päätorni ja neljä pienempää tornia. Kirkko edustaa tyypillistä uusbysanttilaista tyylisuuntaan, ja se sijaitsee maisemallisesti arvokkaalla paikalla, ns. Nikolain vallien keskellä. Nämä vallit ovat valmistuneet vuonna 1788.

Maamme itsenäistymisen jälkeen kirkkorakennus jäi valtion omaisuudeksi. Kirkko saatiin monien vaiheiden jälkeen Lappeenrannan seurakunnalle. Ensimmäiset suunnitelmat ortodoksikirkon muuttamiseksi luterilaiseen käyttöön teki tunnettu arkkitehti Josef Stenbäck.

Seurakunta päätyi kuitenkin tilaamaan muutospiirustukset arkkitehti Ilmari Launikselta, jonka laatima ehdotus oli edullisempi. Kirkko korjattiin vuosina 1923-24 ja sen vihkiminen tapahtui elokuussa 1924. Myös alttaritaulu ”Kristus ristillä” on Ilmari Launiksen käsialaa.
Vuonna 2007 valmistuneessa peruskorjauksessa kirkko sai valoisan ilmeen.

Kirkossa on tehty peruskorjaus 1960-luvun puolivälissä arkkitehti Veikko Larkaksen suunnitelmien pohjalta. Eteläiseen ristivarteen rakennettiin 1980-luvulla hissi helpottamaan liikuntavammaisten sekä vanhusten kulkua kirkkoon. Kangasalan Urkutehtaan valmistamat 30-äänikertaiset mekaaniset urut ovat vuodelta 1967. Urut peruskorjattiin syksyllä 1999.