Keski-Suomen Luontomuseo

Jyväskylän maamerkki on Vesilinna Harjulla, jota aluksi kutsuttiin Syrjänharjuksi. Se kuuluu Sisä-Suomen reunamuodostumaan. Harju on merkittävä kaupungin viheralue.

Kaupunginarkkitehti Olavi Kivimaan suunnittelema Vesilinna valmistui vuonna 1953. Sitä ennen Harjulla sijaitsivat puinen näkötorni ja kivinen vesisäiliö.

Keski-Suomen luontomuseo on osa Jyväskylän yliopiston museota ja sen luonnontieteellistä osastoa.

Keski-Suomen luontomuseon päämääränä on osaltaan auttaa ihmistä löytämään, ymmärtämään ja vaalimaan luonnon monimuotoisuutta. Museo rohkaisee liikkumaan ja virkistymään luonnossa.