Kasarminmäki

Kouvolan Kasarminmäelle rakennettiin varuskunta vuosina 1911-1914 Venäjän sotaväen tukikohdaksi. Varuskunta-alueen rakentaminen toi Kouvolaan uusia palveluja, työpaikkoja sekä erilaisia kulttuurivaikutteita.

Kevättalvella vuonna 1910 alkoi liikkua huhuja, että Kouvolaan rakennettaisiin sotilaskasarmi. Kouvolaan saapui venäläisiä upseereja tutustumaan maastoon ja neuvottelemaan maakaupoista. Varuskunta-aluetta varten pakkolunastettiin yhteensä 24,5 hehtaaria maata. Kasarmien rakentaminen sai aikaan merkittävän määrän työtilaisuuksia Kouvolassa.

Kasarmien rakennusvuosina 1911 – 1914 Kouvolan asukasluku kasvoi nopeasti ja varsinkin ”kirjattomien” eli muilla paikkakunnilla henkikirjoilla olevien luku lisääntyi. Kasarmin rakennustyöt tulivat kuin pelastavana lahjana Kouvolan liike-elämälle, joka tuolloin kamppaili vaikeuksissa. Itsenäistymisen myötä Suomen valtio sai ränsistyneen kasarmialueen haltuunsa ja v.1921 sinne asettui Keski-Suomen Rykmentti.