Vaellus ja patikointi

photo © Visit Finland / Mikko Karjalainen

Vaellus ja patikointi Suomessa

Suomen 35 kansallispuistoa ja 12 erämaa-aluetta sekä lukemattomat patikointi- ja vaellusreitit takaavat ikimuistoisen retken maamme uniikkiin luontoon. Henkeäsalpaavine saaristoineen ja mystisine revontulineen Suomen puhdas ja upea luonto rauhoittaa samalla myös mieltä.

Saaristot

Suomen henkeäsalpaavan kauniit saaristot houkuttelevat ja hurmaavat vuosittain tuhansia kotimaisia ja ulkomaisia matkailijoita. Maamme neljä merkittävintä saaristoa ovat Kotkan saaristo, Helsingin saaristo, Saaristo-Suomi ja Merenkurkun saaristo, joka on yksi UNESCOn maailmanperintökohde Suomessa.

Eläimet ja kasvit

Suomen eläimistön laaja kirjo yllättää monen ulkomaisen ja kotimaisenkin matkailijan. Maassamme on tavattu noin 80 eri nisäkäslajia ja 450 lintua, joista suurin osa on muuttolintuja. Suomessa elää myös viisi matelijalajia ja viisi sammakkoeläinlajia, jotka talvehtivat syyskuun lopusta huhtikuuhun. Suomessa kasvaa 1200 putkilokasvia, 800 sammallajia ja yli 1000 jäkälälajia.

Kansallispuistot

Maamme 37 kansallispuistoa käsittää yli 9 700 km2 eli 2,5 % koko Suomen pinta-alasta. Ne ovat suuria, yli 1000 hehtaarin luonnonsuojelualueita, jotka ovat avoinna kaikille. Kansallispuistot ovat merkittäviä nähtävyyksiä ja turistikohteita, mutta niiden tärkein tehtävä on turvata luonnon monimuotoisuutta.

Valtion retkeilyalueet

Suomessa on seitsemän valtion retkeilyaluetta, joista kaikki – vaikka eivät luonnonsuojelualueita olekaan – kuuluvat Natura 2000-verkostoon. Retkeilyalueilla on merkittyjä kävely- ja hiihtoreittejä, luontopolkuja, telttailualueita ja laavuja, ja useimmilta löytyy myös aluetta ja sen luontoa esittelevä luonto- tai retkeilykeskus sekä vuokrakämppiä. Kahdeksas valtion retkeilyalue on perusteilla Inariin.

Jokamiehenoikeudet

Vaikka valtaosa Etelä-Suomen metsistä on tätä nykyä yksityisomistuksessa, kuuluvat nekin silti jokamiehenoikeuksien piiriin. Suomen lakien mukaan vapaa liikkuminen maamme metsissä ja luonnossa onkin sallittua riippumatta alueen omistajasta tai haltijasta.

Jokamiehenoikeudet pätevät kaikkiin Suomessa oleskeleviin, joten Suomen kansalaisten lisäksi myös ulkomaalaisilla on mahdollisuus käyttää maamme luontoa ilman lupia tai maksuja. Maamme metsissä ja luonnossa liikkujat eivät kuitenkaan saa aiheuttaa haittaa tai häiriötä ympäristölle, muille ihmisille tai alueen haltijan omaisuudelle.

Tietyillä alueilla, kuten kansallispuistoissa, ulkoilualueilla ja luonnonsuojelualueilla, jokamiehenoikeuksia on rajoitettu. Rajoitukset koskevat muun muassa telttailua, metsästystä, moottoriajoneuvojen käyttöä sekä pesimäalueilla liikkumista. Mahdolliset rajoitukset on listattu kunkin puiston tai alueen omiin järjestyssääntöihin.

Jokamiehenoikeudet sallivat:

 • vapaa liikkuminen kävellen,
 • hiihtäen tai pyöräillen kaikkialla luonnossa paitsi pihamailla sekä sellaisilla pelloilla, niityillä tai istutuksilla, jotka saattavat vahingoittua kulkemisesta
 • tilapäinen telttailu ja oleskelu riittävän etäisyyden päässä asutuksesta
 • luonnonmarjojen, sienien ja kukkien poimiminen
 • pilkkiminen ja onkiminen
 • veneily, uiminen ja peseytyminen vesistöissä
 • jäällä kulkeminen

Jokamiehenoikeudet kieltävät:

 • häiriön tai haitan aiheuttaminen ihmisille tai ympäristölle
 • lintujen pesien ja poikasien sekä porojen ja riistaeläimien häiritseminen tai vahingoittaminen
 • lemmikkien pitäminen vapaana
 • puiden kaataminen tai vahingoittaminen
 • kuivuneiden tai kaatuneiden puiden, varpujen, sammalten tms. ottaminen toisen maalta
 • avotulen tekeminen toisen maalle, ellei kyseessä ole pakottava tarve
 • kotirauhan häiritseminen mm. meluamalla tai leiriytymällä liian lähelle asutusta
 • ympäristön roskaaminen
 • moottoriajoneuvolla ajaminen maastossa ilman maanomistajan lupaa
 • metsästäminen ilman asianomaisia lupia
 • kalastaminen ilman asianomaisia lupia