Viikin-Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualue

Viikin-Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualue on Helsingin tärkein luontokohde, ja kuuluu Suomen 96 kansainvälisesti tärkeän lintualueen joukkoon. Se on ollut lintututkijoiden tutkimusaluetta jo 1800-luvun alussa. Alue tunnetaankin lintuparatiisina keskellä kaupunkia.

Viikin peltojen ja Vanhankaupunginlahden eläin- ja kasvilajisto on monipuolinen ja runsas. Oman lisänsä alueen ekologiseen kokonaisuuteen tuovat Itämeri ja Vantaanjoki. Joen suulla sijaitseva koski on suosituin kalapaikka.

Osa Viikin-Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualueesta on mukana Natura 2000- verkostossa. Suojelualueella liikkuminen on lintujen pesimärauhan takaamiseksi osittain kielletty. Ulkoilu on kuitenkin helppoa kesäisinkin, sillä rantametsissä on runsaasti ulkoiluteitä ja polkuja. Alueella on myös neljä luontopolkua sekä lintujen tarkkailupaikkoja.