Verlan Tehdasmuseo

Verlan tehdasmuseo on ainutlaatuinen kokonaisuus. Vanha puuhiomo ja pahvitehdas on säilytetty sellaisena kuin ne olivat toiminnan lakkautushetkellä heinäkuussa 1964.

Museo on elävyydessään erilainen kuin muut museot, joihin näyttelyesineet on tuotu muualta ja irrotettu alkuperäisestä ympäristöstään. Verlassa on toimittu päinvastoin, perinteitä kunnioittaen. Kaikki tärkeä on jäljellä, lähes toimintavalmiina. Katsottavissa, koettavissa, aistittavissa. Vain käyttäjät, työväki puuttuu, mutta heihinkin pääsee tutustumaan monin tavoin.

Verlan puuhiomoon ja pahvitehtaaseen voi tutustua ainoastaan oppaan johdolla. Opas toimii tehtaan tulkkina ja elävöittää museota siihen liittyvillä tarinoilla. Opastetut kierrokset suomeksi alkavat aina tasatunnein. Muilla kielillä kierroksia järjestetään sopimuksen mukaan.