Wanha Raahe

Wanha Raahe on yksi parhaiten säilyneitä 1800-luvun puukaupunkeja maassamme. Ruutukaava-alueen pohjoisosa, joka on päätetty säilyttää kaupunkimaiseen pientaloasumiseen edelleen, antaa historiallista syvyyttä tämän päivän teräskaupungille.

Vuonna 1977 päätettiin vanhan Raahen säilyttämisestä. Alueella on noin 150 vanhaa taloa ja 200 talousrakennusta. Säilyttämispäätöksen jälkeen on alueella korjattu satakunta päätakennusta. Ympäristöön sopivia uudisrakennuksia ja laajennuksia on tehty noin 30.

Uusi kaava antaa mahdollisuudet palvelujen säilymiselle vanhassa kaupungissa. Pääosa rakennuksista pyritään säilyttämään korjaus- ja laajennustoimin. Korvaavaa uudisrakentamista sallitaan. Täydentävää uudisrakentamista osoitetaan useille tonteille. Tärkeätä kaikessa rakentamisessa, niin korjaamisessa kuin uudisrakentamisessakin, on vanhan kunnioittaminen ja uuden sopeuttaminen miljöön luontevaksi osaksi.

Wanha Raahe ei ole museoalue, vaan elävä kaupunginosa. Se kertoo kaupungin rakentamisen ja asumisen vaiheista vuosisatojen takaa tähän päivään.