Vakoilumuseo

Vakoilulla on ollut valtava merkitys keskeisillä yhteiskuntaelämän alueilla: politiikassa, taloudessa,  sodankäynnissä, yritysten ja aatteiden välisessä kilpailussa. Vakoilun parissa yksittäinen henkilö tai  tekninen väline on kyennyt muuttamaan kehityskulkuja ja kokonaista maailmaa jopa enemmän kuin viralliset hallitukset.

Jotta myös suuri yleisö saisi tutustua näihin legendaarisiin hahmoihin menetelmineen, maailman ensimmäinen vakoilun erikoismuseo avattiin yleisölle vuonna 1998. Se tapahtui maassa, joka on ollut geopoliittisen ja teknologisen asemansa vuoksi kansainvälisen vakoilun vilkasta toimintakenttää.