Turun yliopiston eläinmuseo

Turun yliopiston eläinmuseo ylläpitää ja kehittävää Suomen toiseksi laajimpia luonnontieteellisiä kokoelmia, joihin on tallennettu yhteensä lähes 4 miljoonaa näytettä. Ne muodostavat pitkiä aikasarjoja aina 1800-luvulta nykypäivään. Omien aineistojemme lisäksi myös Åbo Akademin biologiset eläinkokoelmat on sijoitettu eläinmuseolle ja niihin liittyvää tutkimusta tehdään yhteistyössä.