Sara Hildénin Taidemuseo

Sara Hildénin taidemuseo on Tampereen kaupungin ylläpitämä taidemuseo, jonne on pysyvästi sijoitettu Sara Hildénin säätiön omistama suomalaisen ja ulkomaisen nykytaiteen kokoelma. Tampereen kaupungin ja Sara Hildénin säätiön välinen sopimus museon perustamisesta solmittiin vuonna 1975. Yleisölle museo avattiin helmikuun 11. päivänä 1979.

Sara Hildènin taidemuseon ensisijainen velvollisuus on hoitaa ja pitää näytteillä Sara Hildénin säätiön kokoelmaan kuuluvia teoksia. Kokoelma käsittää tällä hetkellä noin 4 500 teosta. Laajuutensa ansiosta kokoelma tarjoaa edustavan läpileikkauksen nykytaiteen kehityksestä viimeksi kuluneen viidenkymmenen vuoden ajalta.