Saaristomeren Kansallispuisto

Saaristomeren kansallispuisto on jääkauden lapsi Itämeren sylissä. Alueelle tyypillisiä ovat laajat karuja kallioluotoja ja metsäisiä saaria käsittävät saaristot, joita suuret selkävedet erottavat. Alueen monipuoliseen luontoon ja saaristolaiselämään voi tutustua mm. usean eri luontopolun opastuksella. Kansallispuistossa voi liikkua omalla veneellä, saariston yhteysaluksia hyväksi käyttäen tai osallistumalla opastetulle veneretkelle.

Varsinaista kansallispuistoa ympäröi laajempi yhteistoiminta-alue, jonka sisäpuolella olevat valtion omistamat maa- ja vesialueet muodostavat kansallispuiston. Puisto muodostaa myös ydinosan laajassa Saaristomeren biosfäärialueessa, jonka UNESCO perusti vuonna 1994 edistämään ihmisen ja luonnon vuorovaikutussuhteiden tutkimusta sekä kestävää kehitystä alueella.

LUE LISÄÄ: www.luontoon.fi/saaristomeri
(Lähde: www.luontoon.fi)