Perämeren Kansallispuisto

Perämeren kansallispuistossa voi tutustua maankohoamisen luomaan ainutlaatuiseen, alati muuttuvaan meriluontoon sekä perinteisen kalastuselinkeinon synnyttämiin kalastustukikohtiin ja perinnemaisemiin.

Linnusto on rikasta, ja alueen omaleimaisessa kasvilajistossa tavataan useita harvinaisia tai uhanalaisia lajeja. Puisto soveltuu hyvin päivän tai parin veneretkikohteeksi kokeneelle merillä liikkujalle.

LUE LISÄÄ: www.luontoon.fi/perameri
(Lähde: www.luontoon.fi)