Ortodoksinen Kulttuurikeskus

Ortodoksinen Kulttuurikeskus sijaitsee Suomen ainoan alkuperältään ortodoksisen maakunnan, Pohjois-Karjalan, keskuksessa Joensuussa välittömänä naapurinaan Ortodoksinen seminaari ja sen kirkko. Näin ollen sen tehtäviin sopii erityisen hyvin koko alkuperältään ortodoksisen Karjalan hengellisen kulttuurin vaaliminen ja tunnetuksi tekeminen kirkollisiin ja valtiollisiin rajoihin katsomatta. Joensuun kaupungin ja yliopiston laajat yhteydet yli rajojen antavat tehtävään hyvät edellytykset. Pyrkimyksenä on vastata lisääntyviin kansainvälisyyden ja ekumeenisen kanssakäymisen haasteisiin.