Leivonmäen Kansallispuisto

Koe keskisuomalaisen luonnon monimuotoisuus yhdessä nuorimmista kansallispuistoistamme. Leivonmäen kansallispuiston erämaisessa luonnossa risteilevät polku- ja pitkospuureitit soveltuvat pituudeltaan ja vaativuudeltaan koko perheen päiväretkeilyyn. Retkeilijöiden taukopaikoiksi alueella on useita tulentekopaikkoja, joista osa on katettu. Telttailualueet ja laavut houkuttelevat viipymään kansallispuistossa yön ylikin.

Haapasuon-Syysniemen luonnonsuojelualueen tilalle perustetulle kansallispuistolle ovat ominaisia erityisesti suot, rannat ja harjumetsät. Melko suppealla alueella on luonnonarvoiltaan monipuolinen ja maisemaltaan vaihteleva kokonaisuus. Suojelun kohteena ovat etenkin laaja luonnontilainen Haapasuo ja alueen läpi kulkeva harjujakso. Aluekokonaisuuden merkitys uhanalaisen kasvi- ja eläinlajiston suojelussa on huomattava. Kansallispuisto on myös hyvä opetus- ja tutkimuskohde.

LUE LISÄÄ: www.luontoon.fi/leivonmaki
(Lähde: www.luontoon.fi)