Ilmatorjuntamuseo

Uudistetussa Ilmatorjuntamuseossa on kaksi suurta näyttelyhallia ja laaja ulkoalue. Ensimmäisessä hallissa esitellään rauhanajan – ja toisessa sotien ajan ilmatorjuntaa.

Ulkoalueella on esillä alueilmatorjuntaohjuspatterin taisteluvälineistöä: ohjuslavetteja ohjuksineen, tulenjohtokalustoa ja tutkia. Mukana on myös ohjusammunnoissa käytetty maalilennokki.