Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo

Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo on suomenkielisen Etelä-Pohjanmaan kulttuurihistoriallinen keskusmuseo ja Seinäjoen kaupunginmuseo. Museon tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään. Maakuntamuseo tallentaa alueen kulttuuriperintöä ja esittelee sitä yleisölle eri tavoin. Museo pyrkii edistämään myös alueen muuta museotoimintaa ja rakennetun kulttuuriympäristön säilymistä sekä antaa asiantuntija-apua.