Alatornion kirkko

Alatornion kirkko on vuodelta 1797 ja edustaa uusklassillista tyyliä. Paikalla on ollut puukirkko ehkä jo vuodesta 1208, kuitenkin varmasti 1300 -luvun alkupuolelta. 1400 – 1500-lukujen vaiheilla rakennetusta keskiaikaisesta kivikirkosta on jäljellä nykyinen itäristi pääovea vastapäätä. Kirkko kuuluu Unescon maailmanperintoluetteloon osana Struven mittausketjua.