Wäinö Aaltonen Museum of Art

 

Päätös museon rakentamisesta tehtiin Turun kaupungin valtuustossa maaliskuussa 1964 ja samaan aikaan Wäinö Aaltonen allekirjoitti sopimuksen peruskokoelman lahjoittamisesta tulevalle museolle. Rakennustyöt aloitettiin lokakuussa 1965.

Rakennuspiirustukset laati arkkitehtitoimisto Irma ja Matti Aaltonen, mutta myös Wäinö Aaltonen osallistui aktiivisesti suunnittelutyöhön. Museo vihittiin käyttöönsä 17.9.1967.