Oulun Yliopisto Geologinen Museo

Oulun yliopiston geologisen museon tehtävänä on maa- ja kallioperää koskevan näyteaineiston kerääminen ja museokuntoon saattaminen opetusta, tutkimusta ja yleisiä sivistystarpeita varten. Kortistoitujen näytteiden määra oli vuoden 2001 lopussa 12296, joista näytteille oli asetettu n. 2700. Alueellisesti näytemateriaali painottuu Suomeen ja Fennoskandiaan, joskin erityisesti kivilaji- ja mineraalikokoelmissa on näytteitä kaikista maanosista.