Korouoman suojelualue

Korouoman rotkolaakso sijaitsee Perä-Pohjolan ja Koillismaan rajoilla. Alue on maastonmuodoiltaan ja maisemaltaan ainutlaatuisen jylhä. Tulevan luonnonsuojelualueen tavoitteena on vanhojen luonnonmetsien, lehtojen ja kallioiden lajiston suojelu.

Korouoman alue tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet retkeilyyn, luonnon tarkkailuun, kalastukseen ja luonnon käytön kulttuurihistoriaan tutustumiseen.